Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku, wspólnie z funkcjonariuszami CBŚP Zarząd w Białymstoku Wydział w Suwałkach, prowadzi śledztwo dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej. Działała ona od kwietnia 2014 roku do 21 sierpnia 2017 roku.

Jej członkowie zajmowali się popełnianiem przestępstw, w tym skarbowych. Polegały one na nielegalnym obrocie suszem tytoniowym oraz uszczuplaniu należności publicznoprawnych w postaci podatku akcyzowego. Na działaniu grupy Skarb Państwa stracił niemal 230 milionów złotych. 

Dokonano zatrzymania 4 mężczyzn

W toku postępowaniach w dniach 5 i 6 lutego 2018 roku dokonano zatrzymania 4 mężczyzn. Po doprowadzeniu zatrzymanych do Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej prokurator ogłosił im zarzuty. Dotyczą one udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 par. 1 kodeksu karnego). Członkowie grupy podejrzani są także o nieujawnienie właściwym organom podatkowym przedmiotu i podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia suszu tytoniowego w ilości nie mniejszej niż 500 980 kilogramów oraz przedmiotu i podstawy opodatkowania z tytułu sprzedaży suszu tytoniowego zakupionego na Słowacji, Polsce i Litwie innemu podmiotowi niż prowadzącemu skład podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy (art. 54 par. 1 kodeksu karnego skarbowego w związku z art. 37 par. 1 pkt 2 i 5 kodeksu karnego skarbowego w związku z art. 38 par. 2 pkt 1 kodeksu karnego skarbowego w związku z art. 6 par. 2 kodeksu karnego skarbowego).

Działając w ten sposób sprawcy dokonali uszczuplenia w podatku akcyzowym wielkiej wartości w wysokości co najmniej 230 milionów złotych.

Podejrzani zostali tymczasowo aresztowani

Na wniosek prokuratora 7 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku zastosował wobec wszystkich podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Zatrzymani mężczyźni to kolejni podejrzani w śledztwie nadzorowanym przez Podlaski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Aktualnie w toku tego postępowania zarzuty ogłoszono 9 osobom. Wobec 5 podejrzanych stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze. Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.

Źródło: Prokuratura Krajowa

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Podaj imię