Prokuratura Rejonowa w Kwidzynie nadzoruje postępowanie w sprawie handlu dzieckiem.

W toku postępowania funkcjonariusze KWP w Gdańsku Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością, na jednym z portali, ujawnili ogłoszenie. Z jego treści wynikało, że będąca w ciąży kobieta chce oddać dziecko. W ogłoszeniu podała, że sama nie może go zatrzymać, a nie chce porzucić. Poprosiła o kontakt oraz oferty.

Ustalono, że na ogłoszenie to odpowiedziała para, która na stałe zamieszkuje poza granicami Polski. Doszło do spotkania, w którym uczestniczył również konkubent matki dziecka. Za oddanie dziecka jego matka miała otrzymać od pary kwotę 30 tysięcy złotych.

Miesiąc przed porodem matka dziecka i jej konkubent udali się do miejscowości  na południu Polski. Tam zamieszkali w wynajętym mieszkaniu.

Kobieta urodziła 5 marca 2018 roku. Dziecko zostało zarejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego 8 marca 2018 roku. Jako ojciec został wskazany mężczyzna, który odpowiedział na ogłoszenie w internecie.

Rodzice biologiczni otrzymali połowę z umówionej  kwoty. Druga część miała zostać przekazana po zrzeczeniu się przez matkę praw rodzicielskich.

Podjęte przez prokuraturę i Policję czynności zapobiegły wywiezieniu dziecka z Polski. Zostało ono odebrane rodzicom i zapewniono mu opiekę. Aktualnie przebywa ono u rodziny sprawującej nad nim pieczę zastępczą.

Wszystkim czterem osobom prokurator przedstawił zarzut popełnienia przestępstwa handlu ludźmi. Chodzi o przestępstwo z art. 189a par. 1 kodeksu karnego, które jest zbrodnią zagrożoną karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata.

Matce dziecka oraz mężczyźnie, który razem z nią zarejestrował je jako ojciec, prokurator zarzucił dodatkowo wyłudzenie poświadczenia  nieprawdy. Chodzi o przestępstwo z art. 272 kodeksu karnego, które zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Przesłuchani w charakterze podejrzanych biologiczni rodzice dziecka przyznali się do popełnienia zarzuconych im przestępstw i złożyli wyjaśnienia. Drugi z mężczyzn również przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów, jednak zaprzeczył, aby przekazał pieniądze rodzicom dziecka. Druga podejrzana nie przyznała się do popełnienia  zarzuconego jej przestępstwa.

Wobec wszystkich podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju oraz zakazu wzajemnego kontaktowania się. Wobec podejrzanych, którzy odpowiedzieli na internetowe ogłoszenie, prokurator zastosował dodatkowo poręczenia  majątkowe w kwocie po 10 tysięcy złotych.

Źródło: Prokuratura Krajowa

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Podaj imię