Po zatrzymaniu łącznie 77 podejrzanych w sprawie Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank), dokonanych na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie w dniu 14 i 15 listopada 2017 roku przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, 30 prokuratorów wykonywało skoordynowane czynności procesowe z udziałem podejrzanych.

Zarzucono popełnienie 1050 przestępstw

Podejrzanym ogłoszono postanowienia o przedstawieniu zarzutów oraz przesłuchano na okoliczności zarzucanych im czynów zabronionych, których łączna liczba wyniosła 1050.

Wśród zatrzymanych są osoby, którym zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej popełniającej przestępstwa niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez osoby zobowiązane do zajmowania się działalnością gospodarczą oraz sprawami majątkowymi Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie.

Skutkiem działania podejrzanych było wyrządzenie w majątku SK Banku szkody majątkowej wielkich rozmiarów, której wysokość stanowi kwotę 1 miliarda 638 milionów 140 tysięcy złotych.

Przestępstwa zarzucane podejrzanym zagrożone są karą od roku do lat 10 pozbawienia wolności oraz karą grzywny.

Skierowano wnioski o tymczasowy areszt

Po przesłuchaniach podejrzanych i wnikliwej analizie uzyskanych relacji procesowych, prokuratorzy podjęli decyzje w przedmiocie środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym wobec 44 osób. Natomiast w stosunku do 33 osób – 14 kobiet i 19 mężczyzn – sporządzono wnioski do Sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Obecnie trwają posiedzenia Sądu w przedmiocie rozpoznania wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 33 podejrzanych.

Wnioski o tymczasowe aresztowanie skierowano wobec byłego Prezesa Zarządu SK Banku w Wołominie, byłej Wiceprezes Zarządu tego banku, byłych Członków Zarządu banku, byłych Dyrektorów Oddziałów banku, byłych Członków: Komitetu Kredytowego, Zespołu Ryzyka Kredytowego, Zespołu Analiz Kredytowych oraz byłych pracowników SK Banku, którzy uczestniczyli w procederze udzielania zakwestionowanych kredytów.

Wnioskiem o tymczasowe aresztowanie objęto także podejrzanego, który w przeszłości reprezentował jedną ze znanych, warszawskich firm deweloperskich oraz osoby ze ścisłego Zarządu Grupy Kapitałowej i Prezesów Zarządów kilkudziesięciu podmiotów gospodarczych będących kredytobiorcami SK Banku w Wołominie.

Spośród środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym prokuratorzy zastosowali wobec podejrzanych dozory Policji połączone z zakazem kontaktowania się ze współpodejrzanymi oraz poręczenia majątkowe w postaci pieniędzy, które w określonych terminach mają być złożone na konto sum depozytowych Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Dokonano zabezpieczeń majątkowych

Dla zabezpieczenia grożącym podejrzanym kar grzywny oraz środka karnego w postaci obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej zarzucanymi im przestępstwami, dokonano zabezpieczeń na ich mieniu.

Zabezpieczenie kar i roszczeń nastąpiło na podstawie stosownych przepisów kodeksu postępowania karnego oraz kodeksu postępowania cywilnego poprzez zajęcie środków pieniężnych w gotówce, wierzytelności z licznych rachunków bankowych prowadzonych dla podejrzanych w różnych bankach, obciążenie hipotekami przymusowymi do określonych kwot udziałów w prawach własności nieruchomości należących do podejrzanych, zajęcie posiadanych przez podejrzanych udziałów w ustalonych spółkach oraz dochodów z tytułu posiadania tych udziałów.

Źródło: Prokuratura Krajowa

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Podaj imię