Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia – Fabrycznej postanowieniem z dnia 27 lipca 2017 roku wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień w dniu 11 grudnia 2015 roku w jednym ze sklepów przy  ulicy Strzegomskiej we Wrocławiu, przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji Wrocław Fabryczna w trakcie interwencji dotyczącej kradzieży sklepowej.

Podczas tej interwencji 82-letnia wówczas Bronisława D. została dwukrotnie uderzona ręką i szarpana, a następnie zastosowano wobec niej, nieadekwatne do jej zachowania środki przymusu bezpośredniego w postaci użycia siły fizycznej, to jest obezwładnienia i założenia kajdanek na ręce.

Śledztwo w tej sprawie wszczęte zostało na podstawie przekazanych przez Komendę Miejską Policji we Wrocławiu do Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Fabrycznej w dniu 26 lipca 2017 roku materiałów sporządzonych w związku z postępowaniem dyscyplinarnym prowadzonym przeciwko funkcjonariuszom KP Wrocław Fabryczna.

Do całego zdarzenia odniosła się również Komenda Miejska Policji we Wrocławiu, która wydała oświadczenie następującej treści:

Mimo tego, że jak ustalono, interwencja policjantów opisana w dzisiejszym wydaniu Super Expressu, a dotycząca kradzieży sklepowej, miała miejsce w 2015 roku, czyli przed dwoma laty, a do wczoraj nie odnotowaliśmy zgłoszenia żadnej skargi, czy zawiadomienia w tej sprawie, z chwilą uzyskania w dniu 26 lipca 2017 r. informacji o powyższych okolicznościach i zapoznaniu się z materiałem zarejestrowanym przez kamerę sklepowego monitoringu, natychmiast wszczęliśmy z urzędu postępowanie, które ma na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tej sprawy. Nie ma w Policji miejsca na tego typu zachowania funkcjonariuszy.

Materiał wideo pokazuje zachowanie policjantów, które nigdy nie powinno mieć miejsca. Dlatego Komendant Miejski Policji we Wrocławiu polecił w dniu wczorajszym niezwłocznie wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec interweniujących w związku z kradzieżą sklepową policjantów. Sprawa jest wszechstronnie wyjaśniana przez Wydział Kontroli Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Biorąc pod uwagę, że zachodzi tu również podejrzenie złamania prawa przez funkcjonariuszy, powiadomiono natychmiast także prokuraturę i policyjne biuro spraw wewnętrznych. Komendant Miejski Policji we Wrocławiu podjął też decyzję o natychmiastowym zawieszeniu interweniujących policjantów w czynnościach służbowych do czasu wyjaśnienia sprawy.

Źródło: Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu/KMP Wrocław

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Podaj imię