Każdego dnia policjanci weryfikują zgłoszenia przekazywane za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Tak też było w przypadku zgłoszenia wałęsających się bezpańskich psów w gminie Krynki. Policjanci szybko ustalili, że nie chodzi o psy a o groźne byki. Właściciel został ukarany przez sąd grzywną w wysokości 5000 złotych i zabezpieczył zwierzęta. Teraz mieszkańcy są już bezpieczni.

Każde zgłoszenie naniesione na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa jest szczegółowo weryfikowane przez policjantów. Tak było również w przypadku zgłoszeń dotyczących kategorii wałęsających się bezpańskich psów w gminie Krynki. Policjanci potwierdzili sygnały przekazane przez internautów za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Mundurowi ustalili, że zgłoszenia nie dotyczyły psów, a niezabezpieczonego bydła, które chodziło bez nadzoru po okolicznych wsiach. Dzięki tym zgłoszeniom i przeprowadzonym przez policjantów postępowaniu o wykroczenie właściciel zabezpieczył zwierzęta w odpowiedni sposób i byki przestały być zagrożeniem dla mieszkańców. Sąd w trybie nakazowym ukarał mężczyznę grzywną w wysokości 5000 złotych.

Sokólscy policjanci, podsumowali funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, na terenie powiatu w 2022 roku. Przez ostatnie 12 miesięcy, mieszkańcy naszego powiatu korzystali z tego narzędzia blisko 1600 razy. Mundurowi potwierdzili 956 sygnałów zgłoszonych przez internautów, z czego 955 zagrożeń zostało wyeliminowanych. Najliczniejszą grupę zgłoszeń dotyczyła spożywania alkoholu w miejscach publicznych 636 oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, między innymi przekraczania dozwolonej prędkości 264 oraz nieprawidłowego parkowania 125. Kolejna grupa zgłoszeń dotyczyła wałęsających się bezpańskich psów 128 i dzikich wysypisk śmieci 92.


Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwala na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców regionu. Policjanci zachęcają do korzystania z tego narzędzia. Pamiętajmy jednak, że w przypadku zagrożenia życia i zdrowia lub potrzeby pilnej interwencji Policji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępuje numeru alarmowego. W takim przypadku należy korzystać z numerów alarmowych 112.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Podaj imię