archiwum

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy zatrzymali Tunezyjczyka za szereg wykroczeń, w tym nielegalne przekroczenie granicy państwowej, brak dokumentów pobytowych oraz środków finansowych potrzebnych do pokrycia kosztów pobytu na terytorium państw strefy Schengen i podróży powrotnej do kraju pochodzenia. Dodatkowo, mężczyzna próbował zawrzeć fikcyjny związek małżeński z Polką w celu zalegalizowania swojego pobytu w Polsce.

23 marca 2023 roku, na terenie Bydgoszczy, funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 32-letniego obywatela Tunezji w wyniku kontroli legalności pobytu. Kontrola wykazała, że mężczyzna przebywał w Polsce nielegalnie, nie mając żadnych dokumentów pobytowych ani środków finansowych na swoje utrzymanie. Co więcej, okazało się, że dwa miesiące wcześniej nielegalnie przekroczył granicę państwową z Niemiec do Polski, łamiąc prawo.

Cudzoziemiec przyznał w rozmowie z funkcjonariuszami, że podróżował po Europie od sierpnia 2021 roku w celach zarobkowych i turystycznych. Mężczyzna był świadomy, że łamie przepisy pobytowe obowiązujące na obszarze strefy Schengen po wygaśnięciu 10-dniowej wizy, na podstawie której wjechał do Grecji. Niestety, po ponad półtora roku Tunezyjczyk nie znalazł pracy, ale za to poznał 38-letnią Polkę na jednym z portali społecznościowych, z którą planował zawrzeć fikcyjne małżeństwo w celu zalegalizowania swojego statusu pobytowego.

Po niespełna miesiącu znajomości, obywatel Tunezji przyjechał do Polski, aby zalegalizować związek z obywatelką RP. Kobieta przyznała podczas przesłuchania, że to Tunezyjczyk jako pierwszy nawiązał z nią kontakt i wyraziła zgodę na zawarcie związku małżeńskiego planowanego na przyszły tydzień, zanim nawet osobiście poznała mężczyznę. Obecnie kobieta zapewnia mu zakwaterowanie i wyżywienie. Przez cały okres znajomości komunikowali się za pomocą translatora w telefonie.

Obywatel Tunezji nielegalnie przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, łamiąc przepisy ustawy o cudzoziemcach (art. 302 ust. 1 pkt 1, 6, 10). W związku z tym, Komendant Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy wszczął postępowanie w sprawie zobowiązania obywatela Tunezji do powrotu do kraju pochodzenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Podaj imię