Sąd Okręgowy we Wrocławiu (17 lutego 2021 roku) wydał wyrok skazujący w sprawie przeciwko Marcinowi M., Ryszardowi Ł., Andrzejowi W. i Stanisławowi W. oskarżonym przez Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu o usiłowanie wzięcia i przetrzymywania dwojga zakładników, w celu zmuszenia ich do zapłaty okupu w zamian za uwolnienie oraz o usiłowanie wymuszeń rozbójniczych.

Kierował porwaniami z więzienia

Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu 7 lutego 2020 roku skierował akt oskarżenia w tej sprawie.  Przeprowadzone w toku śledztwa czynności, w tym przesłuchania świadków, liczne przeszukania, zatrzymania rzeczy oraz kontrole operacyjne polegające na utrwalaniu treści rozmów telefonicznych prowadzonych przez osoby planujące porwania, pozwoliły na ustalenie zarówno zleceniodawcy i sprawcy kierowniczego planowanych uprowadzeń – przebywającego w jednym z wrocławskich zakładów karnych 40-letniego obecnie Marcina M. W toku śledztwa ustalano także trzy inne osoby zwerbowane przez Marcina M., które miały bezpośrednio zająć się porwaniami oraz stosowaniem przemocy wobec zakładników. Byli to 48-letn Ryszard Ł., 42-letni Andrzej W. i 48-letni Stanisław W. którzy 1 września 2019 roku przystąpili do realizacji uzgodnionych planów. Niezwłoczne działania podjęte przez funkcjonariuszy CBŚP skutecznie zapobiegły wymuszeniom rozbójniczym i wzięciu zakładników.

Przygotowali sprzęt do porwań

Podstawą wszczętego 4 września 2019 roku śledztwa było uzyskanie w sierpniu 2019 roku przez funkcjonariuszy CBŚP informacji o planowanym uprowadzeniu dla okupu mieszkanki Wrocławia. W toku postępowania prokurator ustalił, iż w celu realizacji zaplanowanych porwań i przetrzymywania zakładników sprawcy wyposażyli się w środki służące do popełnienia czynów zabronionych, w tym zakupili i nabyli środki techniczne w postaci lornetki, paralizatora, pałki teleskopowej, taśmy, kastetu i sekatora. Zgodnie z ustalonym podziałem ról i zadań sprawcy mieli zastosować wobec ofiar drastyczną przemoc polegającą m.in. na przetrzymywaniu, związywaniu i skrępowaniu ofiar, pobiciu ich, spowodowaniu poważnych obrażeń ciała, w tym także poprzez obcięcie im palców przy pomocy sekatora. W ten sposób mieli oni zmusić pokrzywdzonych do wydania składników majątkowych w postaci luksusowych samochodów osobowych, a także pieniędzy, kart płatniczych i złota.

Sąd podzielił zarzuty prokuratora

Po rozpoznaniu sprawy 17 lutego 2021 roku Sąd Okręgowy we Wrocławiu, w pełni podzielając zarzuty przedstawione przez prokuratora w akcie oskarżenia, uznał Marcina M., Ryszarda Ł., Stanisława W. i Andrzeja W. za winnych popełnienia wspólnie i w porozumieniu dwóch zbrodni kwalifikowanych z art. 13 par. 1 kk w zw. z art. 252 par. 1 kk i art. 282 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk w zw. z art. 12 par. 1 kk. Oskarżonemu Marcinowi M. przypisano te czyny w ramach tzw. sprawstwa kierowniczego, a nadto przypisano mu także sprawstwo czynu polegającego na kierowaniu gróźb pozbawienia zdrowia i życia w celu zmuszenia do określonego zachowania kwalifikowane z art. 191 par. 1 kk w zw. z art. 12 par. 1 kk oraz usiłowania wymuszenia rozbójniczego kwalifikowane z art. 13 par. 1 kk w zw. z art. 282 kk w zw. z art. 12 par. 1 kk w zw. z art. 64 par. 1 kk.

Zostali skazani

Sąd Okręgowy we Wrocławiu skazał Marcina M. na karę łączną w wymiarze 6 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, Ryszarda Ł. na karę łączną 6 lat pozbawienia wolności, Stanisława W. na karę łączną 4 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności, natomiast Andrzeja W. karę łączną 3 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Podaj imię