Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu 29 grudnia 2017 roku do Sądu Okręgowego w Poznaniu skierował zawierający ponad 4 200 stron akt oskarżenia. Na ławie oskarżonych zasiądzie 16 osób, wobec których sformułowano łącznie 2669 zarzutów.

Co zarzucono oskarżonym

Oskarżeni odpowiedzą za wyłudzenia, bądź usiłowania wyłudzenia kredytów i pożyczek bankowych na łączną kwotę około 110 milionów złotych, przy wykorzystaniu sfałszowanych i nierzetelnych dokumentów. Chodzi o przestępstwa z art. 286 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 294 par. 1 kodeksu karnego, z art. 297 par. 1 kodeksu karnego i z art. 270 par. 1 kodeksu karnego. Oskarżonym zarzucono także udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a dwóm osobom kierowanie tą grupą (art. 258 par. 1 i par. 3 kodeksu karnego).

Wobec podejrzanych, których przestępcza działalność miała charakter wiodący, stosowane było w toku śledztwa tymczasowe aresztowanie. Aktualnie wobec oskarżonych stosowane są dozory Policji, poręczenia majątkowe i zakazy opuszczania kraju.

W odniesieniu do 2 oskarżonych, u których ujawniono mienie, dokonano na ich nieruchomościach zabezpieczenia roszczeń wynikających z postępowania karnego.

Czym zajmowała się grupa

W toku śledztwa ustalono, że zorganizowana grupa przestępcza działała w latach 2005 – 2012. Specjalizowała się ona w przestępczości przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz dokumentom.

Działalność grupy polegała na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych. Sprawcy umożliwiali także innym osobom, wykorzystując założoną dla tego celu Kancelarię Doradców Finansowo-Inwestycyjnych w Poznaniu, pozyskiwanie różnego rodzaju produktów bankowych w znacznych, nierzadko wielomilionowych kwotach, poprzez zawieranie umów kredytowych z oddziałami banków zlokalizowanych głównie na terenie Poznania, ale także w innych miejscowościach kraju. Kredyty i pożyczki uzyskiwane były przy wykorzystaniu podrobionych i nierzetelnych dokumentów, wykazujących rzekomo znaczące dochody osiągane przez kredytobiorców, sfałszowane zeznania podatkowe, sfałszowane opinie bankowe, sfałszowane historie obrotów na kontach bankowych, sfałszowane księgi przychodów i rozchodów, czy też akty notarialne, które były załączane do wniosków kredytowych.

Postępowanie nadzorowane przez Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu prowadzone było przez funkcjonariuszy Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Poznaniu.

Źródło: CBŚP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Podaj imię