W listopadzie 2019 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do Sądu akt oskarżenia przeciwko Krzysztowi K. o 17 czynów o charakterze pedofilskim. 

Prokurator zarzucił Krzysztofowi K. popełnienie kilkunastu czynów polegających na obcowaniu płciowym z małoletnimi w wieku poniżej 15 lat lub dopuszczeniu się wobec nich innej czynności seksualnej oraz utrwalaniu treści pornograficznych, w okresie od kwietnia 2014 r. do października 2017 r. Krzysztof K. pełnił funkcję opiekuna dziecięcego, a także nauczyciela przedszkolnego. Krzysztofowi K. zarzucono również posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletnich oraz rozpowszechnianie ich za pośrednictwem Internetu.

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Żoliborza skazał Krzysztofa K. na karę łączną 17 lat pozbawienia wolności. Orzeczona kara będzie wykonywana w zakładzie karnym typu zamkniętego w systemie terapeutycznym dla skazanych za przestępstwa w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych.

Sąd orzekł środek zabezpieczający w postaci pobytu po odbyciu kary pozbawienia wolności w zakładzie psychiatrycznym dla sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej.

Sąd orzekł wobec Krzysztofa K. środki karne: dożywotni zakaz wykonywania zawodu nauczyciela i zajmowania wszelkich stanowisk, wykonywania wszelkich zawodów i działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub związanych z opieką nad nimi, zakaz zbliżania się do wymienionych w wyroku z imienia i nazwiska małoletnich pokrzywdzonych na odległość poniżej 200 metrów, zakaz kontaktowania się z nimi na okres 15 lat, zakaz przebywania w miejscach, gdzie jest prowadzona jakakolwiek działalność związana z wychowaniem, edukacją bądź opieką nad małoletnimi, zadośćuczynienie za doznane krzywdy.

Źródło: Prokuratura Okręgowa w Warszawie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Podaj imię