archiwum

Trzymiesięcznym tymczasowym aresztowaniem zakończyła się podróż agresywnego obywatela Bahamów, który w minioną sobotę (6 sierpnia 2022 roku) sforsował zabezpieczenie punktu kontroli granicznej oraz zaatakował funkcjonariuszy Placówki SG Warszawa–Okęcie.

Do zdarzenia doszło na warszawskim Lotnisku Chopina podczas odprawy granicznej pasażerów odlatujących do Miami. 23-letni mężczyzna w trakcie rutynowej weryfikacji warunków pobytu cudzoziemca na terytorium państw Schengen siłowo sforsował zabezpieczenie bramki kontroli granicznej udając się w kierunku wyjścia do samolotu.
W związku z przekroczeniem granicy państwowej wbrew przepisom przy użyciu siły, pomimo wezwań przez funkcjonariusza do zachowania zgodnego z prawem, przystąpiono do zatrzymania mężczyzny.

Podczas interwencji cudzoziemiec był bardzo pobudzony, usiłował odebrać broń jednemu z interweniujących funkcjonariuszy, kierował w ich stronę obraźliwe słowa, a jego agresywne zachowanie doprowadziło ostatecznie do naruszenia nietykalności cielesnej mundurowych. . Po obezwładnieniu Bahamczyka, doprowadzono go do pomieszczeń służbowych w celu przeprowadzenia dalszych czynności.

Wobec niego zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze w sprawie o czyn z art. 264 § 2 kk. oraz art. 224 § 2 kk. w zb. z art. 222 § 1 kk. w zw. z art. 11 § 2 kk. – tj. przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom przy  użyciu przemocy, jak również stosując przemoc i groźbę bezprawną w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej, naruszając przy tym nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego (…) w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.

Po przedstawieniu zarzutów, mężczyzna – zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy – został osadzony w areszcie śledczym na okres trzech miesięcy. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Ponadto Komendant PSG Warszawa-Okęcie wobec cudzoziemca wszczął postępowanie administracyjne w kierunku zobowiązania do powrotu.
Ze względu na stan zachowania i nienaturalne pobudzenie 23-letniego ob. Bahamów podczas zdarzenia, zlecono przeprowadzenie badań toksykologicznych krwi w celu potwierdzenia, czy mężczyzna był pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Poszkodowani funkcjonariusze w związku z odniesionymi obrażeniami, zostali przebadani przez lekarza medycyny sądowej, a wydana opinia będzie miała wpływ na ostateczną kwalifikację prawną popełnionego czynu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Podaj imię