Ilustracja.

Dolnośląscy policjanci Zespołu Poszukiwań Celowych z komendy wojewódzkiej na co dzień zajmujący się namierzaniem osób szczególnie niebezpiecznych zakończyli kolejną prowadzoną przez siebie sprawę poszukiwawczą. Tym razem zatrzymanym okazał się mieszkaniec pow. wołowskiego, skazany przez sąd między innymi za pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Do sprawcy zaangażowano międzynarodową sieć ENFAST działającą przy Komendzie Głównej Policji, gdyż jak wynikało z ustaleń „Łowców Głów” z dolnośląskiej komendy, poszukiwany ukrywał się na terenie Czech.

Mężczyzna był poszukiwany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania wydanego przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu w związku z wyrokiem za pobicie ze skutkiem śmiertelnym, skazującym go na karę pozbawienia wolności w wymiarze 8 lat. Ponadto mężczyzna poszukiwany był w związku z listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy w Wołowie w sprawie wymuszenia rozbójniczego oraz nakazem doprowadzenia wydanym przez Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej w związku z kradzieżą, gdzie zapadły wyroki skazujące odpowiednio na 3 lata oraz na 3 miesiące.

Z uwagi na ciężar gatunkowy przestępstw, za które został skazany mężczyzna, w poszukiwania włączyli się funkcjonariusze Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego dolnośląskiej komendy. Jak ustalono, od samego początku zaraz po zapadnięciu wyroku poszukiwany opuścił Polskę i wyjechał za granicę chcąc unikając w ten sposób wymierzonej kary. Złożony charakter prowadzonych czynności włączając w to współpracę międzynarodową spowodowały, że do sprawy zaangażowano sieć ENFAST działającą przy Komendzie Głównej Policji. Skazany zanim został zatrzymany, skutecznie ukrywał się przez ponad rok czasu. W tym okresie często zmieniał adresy zamieszkania, zerwał kontakty rodzinne i towarzyskie. Próbując zmylić organy ściągania posługiwał się innymi danymi osobowymi.

Trop policyjnych „Łowców Głów” doprowadził do Czech. Przy współpracy z tamtejszą komórką poszukiwawczą czeskiej policji w oparciu o ustalenia przekazane przez funkcjonariuszy Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego dolnośląskiej komendy mężczyzna został zatrzymany na terenie jednego z miast Republiki Czeskiej. Poszukiwany przyznał po zatrzymaniu, że nie spodziewał się takiego obrotu sprawy, był całkowicie zaskoczony. Do końca utrzymywał, że zaszła pomyłka i chodzi o inną osobę.

Zatrzymany został osadzony w zakładzie karnym gdzie będzie odbywał orzeczoną karę pozbawienia wolności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Podaj imię