Foto: archiwum/symboliczne

Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej przez Sebastiana R. Członkowie tej grupy zajmowali się werbowaniem osób fizycznych – tzw. słupów.

Przy użyciu dostarczonych im fałszywych dokumentów tożsamości zawierali oni, w formie aktu notarialnego, umowy pożyczki z przeniesieniem prawa własności nieruchomości na zabezpieczenie. W ten sposób sprawcy doprowadzali pożyczkodawców do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Wprowadzali oni bowiem pożyczkodawców oraz notariuszy w błąd co do zamiaru wywiązania się z zawartej umowy pożyczki, swojej tożsamości oraz posiadania tytułu prawnego do rozporządzanej nieru­chomości.

Co zarzuca się podejrzanemu

W toku śledztwa prokurator ogłosił zarzuty Sebastianowi R. Dotyczą one między innymi kierowania zorganizowaną grupą przestępczą (art. 258 par. 3 kodeksu karnego), a także kierowania wykonaniem czynów zabronionych polegających na wyłudzeniu poświadczenia nieprawdy oraz oszustwach znacznej wartości (art. 18 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 286 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 294 par. 1 kodeksu karnego w zbiegu z art. 272 kodeksu karnego). Z popełniania zarzucanych podejrzanemu przestępstw uczynił on sobie stałe źródło dochodu (art. 65 par. 1 kodeksu karnego).

Majątek sprawcy został zabezpieczony

W sprawie tej prokurator zastosował zabezpieczenie majątkowe, stosując art. 45 par. 2 kodeksu karnego dotyczący konfiskaty rozszerzonej.

Prokurator dokonał zabezpieczenia poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej w kwocie 1 miliona 250 tysięcy złotych na nieruchomości zlokalizowanej w jednej z podwarszawskich miejscowości, która formalnie stanowi własność jednej z osób fizycznych. Prokurator ustanowił także zakaz zbywania i obciążania tej nieruchomości.

W toku śledztwa ustalono, że podejrzany Sebastian R. wspólnie ze swoją żoną zamieszkują w domu zlokalizowanym w jednej z podwarszawskich miejscowości. Tylko formalnie stanowi on własność jednej z osób fizycznych. W rzeczywistości to podejrzany wspólnie ze swoją żoną władają tą nieruchomością. Zapłata za zakup tego domu nastąpiła ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym należącym do żony podejrzanego.

W rzeczywistości zatem formalna właścicielka nieruchomości jest tylko figurantką. Faktycznymi nabywcami domu i osobami władającymi nim są podejrzany Sebastian R. i jego żona.

Nowe rozwiązania prawne

Zastosowane przez prokuratora zabezpieczenie majątkowe zostało dokonane na poczet grożącego podejrzanemu Sebastianowi R. przepadku równowartości korzyści majątkowych osiągniętych z popełnionych przestępstw, zwrotu korzyści majątkowej na rzecz pokrzywdzonego, grożącej mu kary grzywny oraz pokrycia kosztów sądowych.

Możliwość takiego szerszego zabezpieczenia majątku sprawców przestępstw już na etapie postępowania przygotowawczego została wprowadzona ustawą z 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 768), która obowiązuje od 27 kwietnia 2017 roku.

Źródło: prokuratura krajowa

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Podaj imię