Ilustracja/archiwum.

Prokurator Rejonowy Szczecin–Zachód w Szczecinie skierował do Sądu akt oskarżenia wobec mężczyzny podejrzanego o to, że w okresie co najmniej od 2017 r. do 30.01.2020 r. w Szczecinie, wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, uczestniczył w obrocie znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych, tj. o czyn z art. 56 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i inne.

Prokurator Rejonowy Szczecin –Zachód w Szczecinie skierował do Sądu akt oskarżenia wobec mężczyzny podejrzanego o to, że w okresie co najmniej od 2017 r. do 30.01.2020 r. w Szczecinie, wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, uczestniczył w obrocie znaczną ilością środków odurzających i psychotropowych w postaci: ziela konopi innych niż włókniste o łącznej masie netto 1406,40 grama, haszyszu o masie netto 1,04 grama, tabletek MDMA – Ecstasy o łącznej masie netto 17,73 grama oraz kokainy o łącznej masie netto 95,81 grama. Jak ustalono w dniu 30 stycznia 2020 r. funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego KWP w Szczecinie udali się do miejsca zamieszkania podejrzanego, gdzie  ujawnili zapakowane w worki foliowe, poporcjowane środki odurzające i substancje psychotropowe.

W toku prowadzonego postępowania ustalono również, że podejrzany w okresie co najmniej od 2017 r. do grudnia 2019 r., wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udzielał innym osobom środki odurzające w postaci marihuany. W jego mieszkaniu ujawniono także wagę elektryczną i młynek, na powierzchni których ujawniono śladowe ilości substancji zawierających w swoim składzie chemicznym związki z grupy kannabinoidów naturalnych, amfetaminę, kokainę i kofeinę.

Podejrzany został zatrzymany, a następnie na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Ten środek zapobiegawczy był stosowany również w dniu kierowania aktu oskarżenia do Sądu. Nadto w toku postępowania przygotowawczego Prokurator zastosował  na mieniu podejrzanego zabezpieczenie majątkowe.

Podejrzany (lat 28) nie przyznał się do zarzucanych mu czynów oraz skorzystał z przysługującego mu prawa do odmowy złożenia wyjaśnień. W przeszłości był karany sądownie.

Za zarzucane podejrzanemu przestępstwo m.in. na podstawie art. 56 ust. 3 Ustawy o przeciwdziałania narkomanii grozi grzywna i kara pozbawienia wolności od 2 lat do 12.

Źródło: Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Podaj imię