Wydział dw. z Korupcją KWP we Wrocławiu pod nadzorem Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, Wydział I Śledczy prowadzi śledztwo przeciwko lekarzowi Tytusowi N. zatrudnionemu jako lekarz ginekolog w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu, I Klinika Ginekologii i Położnictwa we Wrocławiu.

Podejrzanemu ogłoszono 63 zarzuty obejmujące czyny z art. 286 par 1 kk, 228 par 4 kk i inne. Wymieniony pełniąc funkcję lekarza ginekologa w Klinice Ginekologii i Położnictwa we Wrocławiu w okresie od co najmniej 2009 roku żądał od pacjentek Kliniki korzyści majątkowych za przeprowadzenie zabiegów cesarskiego cięcia, wykonanie innych zabiegów medycznych lub udzielenie świadczeń ambulatoryjnych, niejednokrotnie uzależniając od ich uzyskania przeprowadzenie zabiegu.

Wobec podejrzanego Tytusa N. od dnia 29 maja 2020 roku stosowany jest najsurowszy środek zapobiegawczy o charakterze izolacyjnym w postaci tymczasowego aresztowania.

W związku z przedmiotem postępowania Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu wzywa wszystkie osoby posiadające informacje związane z żądaniem uzyskania korzyści majątkowej przez lekarza Tytusa N., w związku ze świadczeniem przez niego pracy jako lekarz ginekolog w I Klinice Ginekologii i Położnictwa we Wrocławiu, do zgłaszania się do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, Wydział I Śledczy, tel. (71) 371 81 22-23, e-mail: sledczy@prokuratura.wroclaw.pl lub Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Wydział do Walki z Korupcją, tel. 47 871 48 78.

Jednocześnie poucza się, że zgodnie z art. 229 § 6 k.k. nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 1-5 (udzielający lub obiecujący udzielić korzyści majątkowej), jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte przez osobę pełniącą funkcję publiczną, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział.

Korupcja – więcej wiadomości kryminalnych

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Podaj imię