Ilustracja.

Prokuratura Rejonowa w Opatowie zakończyła śledztwo o sygn. 4124-0.Ds.934.2022 przeciwko Tomaszowi G. podejrzanemu m.in. o przywłaszczenie powierzonego mienia o wartości ponad 500.000 zł. W związku z zebraniem dowodów w sprawie, do Sądu Okręgowego w Kielcach skierowany został akt oskarżenia.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy – w postaci przede wszystkim zeznań świadków, dokumentacji finansowej oraz analizy rachunków bankowych – pozwolił na ustalenie, że 50-letni Tomasz G., pełniący funkcję dyrektora jednej ze szkół średnich w Busku-Zdroju, przywłaszczył powierzone mu mienie w postaci pieniędzy wpłaconych tytułem zapłaty za planowane wycieczki szkolne oraz stanowiących środki tzw. rady rodziców, w łącznej kwocie ponad 500.000 zł.

Dodatkowo, Tomasz G. oszukał Kieleckie Kuratorium Oświaty oraz dwóch ustalonych pokrzywdzonych na kwotę 20.000 zł przy zawieraniu umowy pożyczki z pozostającego w dyspozycji Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Nadto, oskarżony dopuścił się oszustwa na szkodę kolejnego ustalonego pokrzywdzonego na kwotę 6.000 zł w związku z zawarciem z nim dwóch umów pożyczek.

Tomasz G. został zatrzymany 26.09.2022 r. przez policję współpracującą z prokuraturą. Wówczas prokurator przedstawił mu zarzut przywłaszczenia mienia znacznej wartości, przesłuchał go w charakterze podejrzanego, a następnie skierował wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Wniosek ten został uwzględniony przez Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju, który orzekł tymczasowe aresztowanie podejrzanego na okres trzech miesięcy.

W toku śledztwa, na poczet kar i środków karnych, w tym naprawienia szkody, prokurator zabezpieczył mienie podejrzanego w postaci samochodu osobowego oraz udziału w nieruchomości. Zabezpieczenie majątkowe ma na celu zaspokojenie roszczeń pokrzywdzonych oraz ewentualne pokrycie kosztów procesu.

W dniu 07.03.2023 r. prokurator skierował przeciwko Tomaszowi G. akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Kielcach. Oskarżonemu, który pozostaje tymczasowo aresztowany, grozi łączna kara do nawet 20 lat pozbawienia wolności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Podaj imię