Fot: wikipedia

Sąd Najwyższy wczoraj (31 stycznia 2018 roku) oddalił skargę kasacyjną wniesioną przez obywatela Danii. Zaskarżył on postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 15 marca 2017 roku.

Nadrzędną wartością jest dobro dziecka

Skarżący obywatel Danii domagał się ustalenia, że w Polsce podlega uznaniu prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Viborg (Dania) z 25 marca 2015 roku. Wyrokiem tym sąd duński zniósł wspólną władzę rodzicielską ojca Duńczyka i matki Polki nad ich siedmioletnim synem i przyznający wyłączną władzę rodzicielską ojcu dziecka, który jest Duńczykiem i na stałe mieszka w Danii.

Polski Sąd pierwszej instancji uwzględnił wniosek obywatela Danii

Na skutek zażalenia matki dziecka oraz Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce, Sąd Apelacyjny w Białymstoku zmienił zaskarżone postanowienie i wniosek oddalił. Sąd Apelacyjny w Białymstoku uznał, że skutki uznania orzeczenia zagranicznego sądu byłyby oczywiście sprzeczne z polskim porządkiem prawnym. Sąd podkreślił, że fundamentalnym standardem prawnym w Polsce jest, że w sprawach z zakresu prawa rodzinnego pierwotną i nadrzędną wartością jest dobro dziecka.

Dziecko, które w chwili orzekania miało 7 lat, od 4 lat przebywało w Polsce pod wyłączną opieką matki. Komunikuje się ono wyłącznie w języku polskim. Emocjonalnie silnie związane jest z matką. W ocenie Sądu i prokuratora skutki dokonania uznania orzeczenia Sądu Okręgowego w Viborg z 25 marca 2015 roku nastąpiłoby zatem kosztem interesu dziecka. Tym samym naruszałoby klauzulę porządku publicznego, o której mowa w art. 23 ust. 2 lit. D Konwencji haskiej z 1996 roku. Skutkiem tego uznania byłoby przyjęciem na terytorium Polski całkowitego pozbawienia matki władzy rodzicielskiej nad małoletnim.

Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną

Z orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku nie zgodził się ojciec dziecka zaskarżając go skargą kasacyjną. Prokurator wnosił o oddalenie skargi kasacyjnej.
Sąd Najwyższy na rozprawie z udziałem prokuratora Prokuratury Krajowej oddalił skargę kasacyjną. Sąd Najwyższy w pełni podzielił argumenty podniesione w orzeczeniu przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku.

Postępowanie sądowe na etapie postępowania kasacyjnego oraz przed Sądem Okręgowym w Ostrołęce (sądem pierwszej instancji) oraz Sądem Apelacyjnym w Białymstoku (sądem drugiej instancji) toczyło się z udziałem prokuratora.

Źródło: Prokuratura Krajowa

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Podaj imię