Prokuratura Okręgowa w Legnicy prowadzi śledztwo w sprawie przywłaszczenia  przez Zbigniewa Ś. z kancelarii adwokackiej w Legnicy pieniędzy uzyskanych przez osoby fizyczne z tytułu wypłat odszkodowań.

5 grudnia  2017 roku  funkcjonariusze policji z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy oraz Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu zatrzymali Zbigniewa Ś.. Zatrzymany został następnie doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Legnicy, gdzie prokurator przedstawił Zbigniewowi Ś. 10 zarzutów popełnienia w  latach 2014-2016 w Legnicy przestępstw polegających na przywłaszczeniu powierzonych mu pieniędzy uzyskanych  w wyniku postępowań sądowych przez klientów, których reprezentował w sprawach o odszkodowania za śmierć osób bliskich. Chodziło o odszkodowania z tytułu obrażeń ciała odniesionych w wypadku komunikacyjnym oraz za szkodę w mieniu (zawalenie się domu), wpłacanych przez podmioty do tego zobowiązane na konto bankowe prowadzonej przez niego kancelarii adwokackiej (art. 284 par. 2 k.k. i art. 294 par. 1 k.k.)

Z ustaleń śledztwa wynika, że podejrzany adwokat wykorzystywał zaufanie klientów upoważniających go do reprezentowania ich w postępowaniach  odszkodowawczych. Pełnomocnictwa te obejmowały także zgodę na przelewanie odszkodowań uzyskanych w toku procesów na rachunek bankowy prowadzonej przez niego kancelarii adwokackiej oraz odbierania wszelkiej korespondencji w sprawach odszkodowawczych, także decyzji o przyznaniu odszkodowań.

Zbigniew Ś. zatajał przed klientami fakt przyznania odszkodowań oraz wpłaty należnych kwot na rachunek bankowy jego kancelarii, pieniądze te przeznaczając na własne potrzeby. Klientom zaniepokojonym brakiem wpłat przekazywał nieprawdziwe informacje dotyczące stanu sprawy, a w późniejszym terminie unikał z nimi kontaktu. Łączna kwota przywłaszczonego przez  podejrzanego mienia wynosi 1.144.678,21 złotych.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Zbigniew Ś. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.

5 grudnia 2017 roku prokurator skierował wniosek o tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ś. Przesłankami do skierowania wniosku o tymczasowe aresztowanie była obawa ukrywania się przed organami ścigania oraz surowość zagrożenia karą pozbawienia wolności za zarzucane mu przestępstwa.

6 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Legnicy zastosował wobec Zbigniewa Ś. tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy, z tym zastrzeżeniem, że środek ten ulegnie zmianie na poręczenie majątkowe w kwocie 50.000,00 złotych, dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu w chwili złożenia kwoty poręczenia majątkowego do 10 grudnia 2017 roku.

Źródło: prokuratura krajowa

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Podaj imię